Sidhuvudbild
Meny

Verksamheten

I Ur och Skurs mål är att med läroplanen som grund:

> ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
> ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
> ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
> ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
> låta naturen bli ett rum som ger barnet möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt
> ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv


Vill du veta mer om vår ute verksamhet klicka till vänster.
Vill du veta mer om Frilufts främjandet tryck här

skogsmulle.jpg