Sidhuvudbild
Meny

Om förskolan

ILL_URSKUR.jpg

I Ur och Skur Vindivil startade 2004.

Vi följer både Lpfö 98 som är Förskolornas egna läroplan och Stockholms stads förskoleplan och I Ur och Skurs egen metodik.

I Ur och Skur är en pedagogisk idé med Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet som grund.

Namnet Vindivil har vi hämtat från Fjällfina som är Mulles kompis. Hon ropar Vindivil Vindivil så att det hörs mellan fjälltopparna. Detta namn fastnade vi för och sedan är Fjällfina så fin.

FJaLLFINA.gif

3Vindivil_1.GIF

skogsmulle.jpg