Sidhuvudbild
Meny

Köregler

Våra köregler!

Våra urvalsgrunder är:

1. Syskonförtur, dvs de barn som har syskon som är inskrivna på förskolan har förtur
2, Barn i behov av särskilt stöd
3. Kötid
4. Närhetsprincipen dvs först och främst de som bor i vår stadsdel.

Vi följer Skollagen 2010:800 och ser till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek.