vindivil
vindivil
Om oss
vindivil

Om förskolan

vindivil
vindivil
vindivil
Om oss
vindivil

Vi bygger en ljus
framtid för dina barn

I Ur och Skur Vindivil startade i augusti 2004. Namnet Vindivil kommer från Mulles kompis Fjällfina som bor i fjällen. När hon ropar låter det Vindivil, vindivil mellan fjälltopparna.

Vi följer både Lpfö 98 som är Förskolornas egna läroplan och Stockholms stads förskoleplan och I Ur och Skurs egen metodik.

I Ur och Skur är en pedagogisk idé med Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet som grund.

vindivil
Välkommen till oss
vindivil

Om förskolan

I Ur och Skur Vindivil startade 2004.

Vi följer både Lpfö 98 som är Förskolornas egna läroplan och Stockholms stads förskoleplan och I Ur och Skurs egen metodik.

I Ur och Skur är en pedagogisk idé med Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet som grund.

Namnet Vindivil har vi hämtat från Fjällfina som är Mulles kompis. Hon ropar Vindivil, Vindivil så att det hörs mellan fjälltopparna. Detta namn fastnade vi för och sedan är Fjällfina så fin.

friluftsframjandet
vindivil
Om förskolan
Om förskolan
vindivil

Lite bra information

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Vi följer regler för fördelning av platser, enligt Stockholms stads riktlinjer.

Alla barnen som sover , sover ute i vårt ”vindskydd” året om.

Vår ambition är att vara ute så mycket vi bara kan men självklart har vi också perioder när vi är inne lite mer.

vindivil
Vanliga frågor
Om förskolan
vindivil

Vanliga frågor

Har ni lokaler??

Ja vi har en vanlig lokal för förskola

Är ni alltid utomhus?

Vi är utomhus så mycket vi kan men ibland blir vi blöta och ibland fryser vi då går vi in. På hösten vintern äter vi inomhus och är även inne en stund efter lunchen.

Hur gör ni med toalettbesök?

Vi har med oss en potta som vi skurit ut botten i. Där sätter sig barnen och kissar, behöver de bajsa trär vi en påse över och knyter ihop när det är klart.

Hur går lämning hämtning till?

Nu lämnar alltid barnen utomhus i alla olika väder. Och hämtning sker i 99% av fallen utomhus.

Behövs extra kläder för att gå på I Ur och Skur?

Vi tror att det behövs lite mer fokus på lager på lager klädsel för vi är ute längre tid. Men annars är det samma lika. All information får ni när ni börjar.

Kontaktperson
vindivil
vindivil

Kontakta oss
gärna för mer information

Recensioner

Cia Bygdén

Rektor

Följ oss:

Hör av dig!