vindivil
vindivil
vindivil
Om förskolan
vindivil

Klagomålsrutin

vindivil
vindivil
Om förskolan
vindivil

Klagomåls rutiner

Eftersom vi ständigt vill förbättra våra verksamheter är alla synpunkter från barn,elever, och vårdnadshavare viktiga.

Om du är missnöjd med något

Känner du dig missnöjd med något i vår verksamhet vill vi få kännedom om detta. Vi får då en möjlighet att reda ut eventuella missförstånd och rätta till det som gått fel.

Kan inte problemet lösas genom kontakt med den närmaste personalen
ber vi dig att du vänder dig till förskolechef som ansvarar för
verksamheten.

Cia Bygdén 070-730 10 14, [email protected]

Du kan också välja att göra en skriftlig klagomålsanmälan på särskild blankett

Det finns möjlighet att vara anonym, men då kommer du inte att kunna få återkoppling.

Klagomålsrutin
vindivil
vindivil
Klagomålsrutiner
vindivil

Klagomåls blankett