vindivil
vindivil
vindivil
Behärska förlorat och funnet
vindivil

Hitta vilse

vindivil
vindivil
vindivil
Förlorad ingen mer
vindivil

Stärka barn och vuxna i överlevnadskunskaper

Att gå vilse är otäckt och skrämmande, både för barnet och för de vuxna.
I Civilförsvarsförbundets unika överlevnadskurs Hitta Vilse lär sig ledarna, vi personal, hur sårbart ett barn blir i en vilsesituation och hur barnet kan klara sig. Efter ledarutbildningen lär vi som Hitta Vilse-ledare barnen användbara knep som ökar deras möjligheter att överleva och bli hittade om de går vilse.

vindivil
vilse kramar trad